SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
521
ณัฐชยา
กาลัญญุตา
หญิง
แบดมินตัน
นครศรีธรรมราช
522
คณาธิป
ส่งประเสริฐ
ชาย
ตะกร้อลอดห่วง
นครศรีธรรมราช
523
พิสิฐพงศ์
หนูทิม
ชาย
มวยปล้ำ
นครศรีธรรมราช
524
ฟ้าสว่าง
เกตุแก้ว
หญิง
ฟุตซอล
นครศรีธรรมราช
525
อภิศักดิ์
ศรแผลง
ชาย
มวยปล้ำ
นครศรีธรรมราช
526
อภิสรา
บุญเอี่ยม
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
นครศรีธรรมราช
527
กรกช
คงนวล
หญิง
ฟุตซอล
นครศรีธรรมราช
528
ปุณยนุช
สกุลพันธ์
หญิง
ฟุตซอล
นครศรีธรรมราช
529
พิมพิศา
ขันพานนท์
หญิง
ฟุตซอล
นครศรีธรรมราช
530
เกตน์สิริ
แสงศรี
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
นครศรีธรรมราช
531
รวิสรา
พืชผล
หญิง
ฟุตบอล
นครศรีธรรมราช
532
วีระวัฒน์
อินทร์ทอง
ชาย
คาราเต้โด
นครศรีธรรมราช
533
ภูวเดช
ศรีสงค์
ชาย
บริดจ์
นครศรีธรรมราช
534
สรวิชญ์
ศรีนาค
ชาย
มวยปล้ำ
นครศรีธรรมราช
535
เพ็ญพิสุทธิ์
น้ำขาว
หญิง
คาราเต้โด
นครศรีธรรมราช
536
คนึงนิจ
มือสันทัด
หญิง
มวยปล้ำ
นครศรีธรรมราช
537
จตุพร
ตลึงจิตร
ชาย
เซปักตะกร้อ
นครศรีธรรมราช
538
วีรภาพ
ศรีนาค
ชาย
มวยปล้ำ
นครศรีธรรมราช
539
ธิดารัตน์
นาคสวาท
หญิง
คาราเต้โด
นครศรีธรรมราช
540
ศศิพัฒน์
น้ำขาว
หญิง
คาราเต้โด
นครศรีธรรมราช
Found Data   624   items
Page
 
     
Sponcer