SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พชร    
นามสกุล
ไชยจูตร
เพศ
ชาย
สังกัด
ภูเก็ต
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยไทยสมัครเล่น
  รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 
     
Sponcer