SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
มนัสวรรณ    
นามสกุล
ปฏิโยเก
เพศ
หญิง
สถานะ Sport Hero
NO
สังกัด
ฉะเชิงเทรา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 คาราเต้โด
  ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 คาราเต้โด
  ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -17 ปี
 คาราเต้โด
  น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 
     
Sponcer