รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบแรก สาย A คู่ที่ 2
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
เชียงใหม่
20
 
 
Remark :
3
ธนัช  เลาจาง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
2
จีระศักดิ์  ป่าเขียวขจี เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
ชนะลักษณ์  องุ่นทอง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
วินัย  จั๋นแก้ว เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
โชคชัย  เลาหมี่ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
12
ปฐวี  กระดังงาพยุง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
8
อดิศักดิ์  ตาใจคำ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
4
พณศักดิ์  แดนมะลิดอย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
5
วิชาญ  สุรานนท์นาคกุล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
1
ยศศักดิ์  สรานนท์นาคกุล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
16
ศักดิ์ชัย  พระแกะ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
13
สุรเดช  ถาวรนิติผลสิริ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
7
ก้องกิดากร  เรืองโรจนชัย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
ศราวุธ  แสงจันทร์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
17
สมพล  มาเยอะ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
18
สงขลา
 
 
Remark :
14
วรพัฒน์  บ่าเหม สงขลา
สงขลา
 
10
ชารีฟ  อิแอ สงขลา
สงขลา
 
7
อัมรี  สานิ สงขลา
สงขลา
 
9
ธีระ  มะ สงขลา
สงขลา
 
13
มัลดินี่  เตะย่อ สงขลา
สงขลา
 
3
มูฮัมหมัด  เด็นตำ สงขลา
สงขลา
 
5
พีรพัฒน์  หวังอาหลี สงขลา
สงขลา
 
6
มูฮัมหมัดซายูตี  ดาลียา สงขลา
สงขลา
 
15
วันอาฟิส  โต๊ะแล๊ะ สงขลา
สงขลา
 
4
ฮาซัน  ตาเย๊ะ สงขลา
สงขลา
 
11
อลีฟ  แวฮามะ สงขลา
สงขลา
 
12
อัฟฟาน  กูลี สงขลา
สงขลา
 
8
อัซมี  อาลิแล สงขลา
สงขลา
 
2
เฟอดินันต์  ยือโร๊ะ สงขลา
สงขลา
 
1
ซอบีริน  เฮ็งปียา สงขลา
สงขลา
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0