รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 63
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครศรีธรรมราช
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
ณัฐวุฒิ  ขนาบแก้ว
นครศรีธรรมราช
BLUE
ภาณุเดช  ขนานเภา
นครศรีธรรมราช
BLUE
ศุภวิชญ์  ตั้นหลก
นครศรีธรรมราช
 
0
สุพรรณบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ดนัย  น้อมพุดซา
สุพรรณบุรี
RED
นวพล  อาษากิจ
สุพรรณบุรี
RED
เอกพล  บุศย์น้ำเพขร
สุพรรณบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค