รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 53
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
สฤษฎ์ภพ  สุขภาพ
กาญจนบุรี
BLUE
ปารมี  มั่นสวัสดิ์
กาญจนบุรี
BLUE
สรกฤช  น้อยสกุล
กาญจนบุรี
 
0
ภูเก็ต
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
พัทธตนนท์  สันติพิทักษ์
ภูเก็ต
RED
สรวิชญ์  ไชโย
ภูเก็ต
RED
ธัญเทพ  ตันติรังสิมาพันธ์
ภูเก็ต
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค