รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ลพบุรี
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
RED
วรรธนวรรณ  วงษ์ประเสริฐ
ลพบุรี
 
1
อุดรธานี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
ไลถ่า ไลโคเรล  เฟลทาม
อุดรธานี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค