SAT GRS
 
    ตารางสายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

บาสเกตบอล

กีฬาบาสเกตบอล ชาย

 
สาย A สาย B สาย C สาย D
กรุงเทพฯ นนทบุรี เชียงใหม่ กาญจนบุรี
ปัตตานี อุดรธานี นครศรีฯ น่าน
เชียงราย ราชบุรี นครราชสีมา ชลบุรี
 
 

กีฬาบาสเกตบอล หญิง

 
สาย ก สาย ข สาย ค สาย ง
กรุงเทพฯ จันทบุรี เชียงใหม่ ระนอง
อ่างทอง ชัยภูมิ ระยอง นครปฐม
แพร่ ปัตตานี อุดรธานี น่าน
 
   

กีฬาบาสเกตบอล 3 คน ชาย

 
สาย A สาย B
สงขลา ชุมพร กรุงเทพฯ เชียงราย
ปทุมธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา น่าน
อุดรธาน   เพชรบูรณ์ อ่างทอง
 
   

กีฬาบาสเกตบอล 3 คน หญิง

 
 
สาย ก สาย ข
ระนอง ชลบุรี นครศรีฯ ชัยภูมิ
นครปฐม สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ ศรีสะเกษ
อ่างทอง แพร่ กำแพงเพชร  
 
 
Sponcer