SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบ RE  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ภูเก็ต
ภูเก็ต
2
BLUE
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer