SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบสอง  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
พิจิตร
พิจิตร
2
BLUE
BLUE
BLUE
ลพบุรี
ลพบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer