SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบแรก  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ลพบุรี
ลพบุรี
2
BLUE
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer