รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
0
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
9
ณราวุฒิ  โพประยูร
นครนายก  
25
วาคิม  มาสันเทียะ
นครนายก  
21
ชนสรณ์  วิเชียร
นครนายก  
22
ดีพร้อม  มุสิกมาศ
นครนายก  
4
ธนภัทร  จินดาประดิษฐ์
นครนายก  
16
กิตติศักดิ์  ร่วมทอง
นครนายก  
18
พงศกร  โพประยูร
นครนายก  
12
อรรถพร  พูลประเสริฐ
นครนายก  
10
ธีระวุฒิ  โคกเที่ยน
นครนายก  
7
นวพล  โพธิ์หา
นครนายก  
11
พงศรัณย์  พันชำนาญ
นครนายก  
10
วัชรพล  มหาเรือนจันทร์
นครนายก  
13
ธนธรณ์  แจ้งแช่ม
นครนายก  
23
ธนกร  ชื่นสว่าง
นครนายก  
26
อัษฎา  โพธิสูงเนิน
นครนายก  
20
วริทธิ์ธร  ปั้นทอง
นครนายก  
19
วสิทธิ์พล  ปั้นทอง
นครนายก  
3
ชุมพล  นาบุญ
นครนายก  
24
ภาณุวิชญ์  อิศรางกูล
นครนายก  
5
พศวัต  แสงสะกา
นครนายก  
8
อภิรักษ์  มณีเทพ
นครนายก  
45
นครปฐม
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
28
-
-
-
28
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
17
-
-
-
17
 
Remark :
3
เพ็ชรอาชา  โพธิ์เทศ
นครปฐม  
10
ธนโชติ  อเนกจินต์
นครปฐม  
12
สดา  ธีรเทียนวรกิจ
นครปฐม  
8
อาชวิน  กลีบแก้ว
นครปฐม  
4
ธนพงศ์  ตั้งเจริญสถาพร
นครปฐม  
14
ชัชชนก  พัฒนศิริ
นครปฐม  
15
รัชชานนท์  จิตต์ภาวนาสกุล
นครปฐม  
24
ปัณณวิชญ์  ฉัตรสิริวรุตม์
นครปฐม  
25
กิติพิชญ์  แหวนสัมฤทธิ์
นครปฐม  
30
ปราการ  มานิตทวีผล
นครปฐม  
23
เขตโสภณ  เกียรติวนากร
นครปฐม  
19
ธนากร  ครูเกษตร
นครปฐม  
6
รเมศ  สังข์ไทย
นครปฐม  
16
พีระพงศ์  สุขประเสริฐ
นครปฐม  
9
ฐนิต  รุ่งวิทยากรผดุง
นครปฐม  
2
พิสิษฐ์  พิพัฒน์สวัสดิ์
นครปฐม  
11
ณวภัช  ไวยนิกรณ์
นครปฐม  
27
วราวิชญ์  แก้วพังงา
นครปฐม  
21
พลสวรรค์  แพทย์รัตน์
นครปฐม  
7
วรกฤต  มากจันทร์
นครปฐม  
1
ธนภัทร  รุ่งอุดมผล
นครปฐม  
5
วชิราวุธ  หนูแก้ว
นครปฐม  
20
กฤศ  สารพันธ์
นครปฐม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ