รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย 3 รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นครสวรรค์
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
อดิศักดิ์ สุดมั่งมี 72'
มนัญชัย ปางเวียง 68'

ใบเหลือง
วีรพงศ์ อ้นเพียร 31'
ปฐมพร อ้นทอง 30'

Remark :
14
ธนภูมิ  นุริตมนต์
นครสวรรค์
15
เกียรติมงคล  จันสม
นครสวรรค์
3
มงคลกรณ์  สุขเกิด
นครสวรรค์
12
มนัญชัย  ปางเวียง
นครสวรรค์
16
อดิศักดิ์  สุดมั่งมี
นครสวรรค์
11
ธีรศักดิ์  คำรังสี
นครสวรรค์
5
ณัฐพนธ์  ภูแม่น้ำ
นครสวรรค์
17
วุฒิกร  แต้มงาม
นครสวรรค์
7
วีรพงศ์  อ้นเพียร
นครสวรรค์
18
ธนาพันธ์  วันสืบเชื้อ
นครสวรรค์
6
ชัยวัฒน์  ทุ่งทอง
นครสวรรค์
20
เฉลิมพล  จ้ายมิ
นครสวรรค์
10
ชนภัทร  เพาะปลูก
นครสวรรค์
4
พิษณุ  จันนาค
นครสวรรค์
13
ชินวัฒน์  เนยคำ
นครสวรรค์
9
ปฐมพร  อ้นทอง
นครสวรรค์
   
 
1
สุพรรณบุรี
 
   
 
ครึ่งหลัง
ปิยะพงษ์ บุญธรรม 70'

ใบเหลือง
สราวุฒิ สายเหวือง 33'
ปรเมษฐ นวลละออง 48'
จักรพรรดิ นุชกระแสร์ 87'
วิศิษฐ์ สุขสมบูรณ์ 84'

ใบเหลืองแดง
ปรเมษฐ นวลละออง 68'

Remark :
9
วิศิษฐ์  สุขสมบูรณ์
สุพรรณบุรี
2
วุฒินันท์  ดีเหลือ
สุพรรณบุรี
10
กิตติศักดิ์  บรรจง
สุพรรณบุรี
11
นิเวศร์  หงษ์เวียงจันทร์
สุพรรณบุรี
3
ชยพล  สะถิตรโชติ
สุพรรณบุรี
8
ปริญญา  ชาแจ้ง
สุพรรณบุรี
13
ธนภูมิ  ระงับภัย
สุพรรณบุรี
6
จักรพรรดิ  นุชกระแสร์
สุพรรณบุรี
7
ชินวัตร  ดวงดี
สุพรรณบุรี
16
ปิยะพงษ์  บุญธรรม
สุพรรณบุรี
14
อติเทพ  ลี้ตระกูล
สุพรรณบุรี
4
อโนชา  เรืองกระโทก
สุพรรณบุรี
1
ภาณุพงษ์  บัวมี
สุพรรณบุรี
22
เสกสรรค์  ราตรี
สุพรรณบุรี
15
ปรเมษฐ  นวลละออง
สุพรรณบุรี
5
กิตติพงษ์  แสนพงษ์
สุพรรณบุรี
18
กริชชนะ  แก้วไพฑูรย์
สุพรรณบุรี
17
สราวุฒิ  สายเหวือง
สุพรรณบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม