ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย W
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
11:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
12:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
16:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครพนม  vs ขอนแก่น
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ฉะเชิงเทรา  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ภูเก็ต  vs กระบี่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ลพบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ลำปาง  vs ระยอง
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
09:10
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - ขอนแก่น  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12
09:10
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - ภูเก็ต  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13
09:10
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14
09:10
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - ระยอง  vs ปัตตานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15
09:20
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 11 - ฉะเชิงเทรา  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16
09:20
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 12 - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
17
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - นครศรีธรรมราช  vs ลำพูน
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
18
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - สุรินทร์  vs ลพบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
19
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - นนทบุรี  vs เพชรบูรณ์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
20
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ภูเก็ต  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
21
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
22
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - ปัตตานี  vs พิจิตร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
23
09:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - นนทบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
24
09:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
25
09:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
26
09:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - ปัตตานี  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27
10:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 23 - ลพบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28
10:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 24 - ฉะเชิงเทรา  vs ปัตตานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
29
10:15
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
30
10:15
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - ลพบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
31
10:15
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - เชียงราย  vs ภูเก็ต
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
32
10:15
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
33
10:20
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - อำนาจเจริญ  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
34
10:25
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - ภูเก็ต  vs อุดรธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - ระยอง  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - พิจิตร  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - ลพบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - ลำพูน  vs ขอนแก่น
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - สุรินทร์  vs เชียงราย
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - ปัตตานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
43
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - พิจิตร  vs ลพบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - ขอนแก่น  vs เชียงราย
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45
10:50
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46
11:10
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 47 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
47
11:10
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 48 - ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
48
11:20
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 49 - ระยอง  vs ภูเก็ต
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
49
11:20
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 50 - อุดรธานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
50
11:20
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 51 - เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
51
11:20
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 52 - กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
52
11:25
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
53
11:25
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - นนทบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
54
11:25
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55
11:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - ภูเก็ต  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56
11:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57
11:35
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 34 - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58
11:35
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 35 - นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59
11:40
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 55 - ปัตตานี  vs ภูเก็ต
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
60
11:40
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 56 - สุรินทร์  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61
11:40
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 57 - กาญจนบุรี  vs ลำพูน
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62
11:40
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - ภูเก็ต  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
63
11:40
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - กาญจนบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
64
12:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 60 - ปทุมธานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
65
12:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - กาญจนบุรี  vs ระยอง
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
66
12:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
67
12:10
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
68
12:10
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
69
12:20
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 65 - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
70
12:20
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 66 - นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
71
12:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - เชียงราย  vs ภูเก็ต
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
72
12:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - ภูเก็ต  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
73
12:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - กรุงเทพมหานคร  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
74
12:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - อุดรธานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
75
12:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - พิจิตร  vs ลพบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
76
12:50
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 72 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
77
12:50
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสาม  คู่ที่ 73 - กาญจนบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
78
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 75 - อุดรธานี  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
79
14:20
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 77 - สุรินทร์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
80
14:20
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 79 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
81
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 81 - ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
82
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 83 - กาญจนบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
83
14:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 85 - นนทบุรี  vs ระยอง
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
84
14:40
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 87 - ปัตตานี  vs อุดรธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85
08:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  M1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
86
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ลำพูน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
87
10:40
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  M2  สาย B สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
88
11:10
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
89
12:50
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  M3  สาย B ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
90
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B ตรัง  vs สุพรรณบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B พัทลุง  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94
11:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A อุบลราชธานี  vs ตรัง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95
11:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A ลำปาง  vs บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
96
12:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
97
12:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A พิษณุโลก  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
101
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B สงขลา  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
102
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ชลบุรี  vs ปทุมธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
103
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104
16:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B ลำปาง  vs พิษณุโลก
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105
16:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B นครปฐม  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
107
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B บึงกาฬ  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
108
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A นครพนม  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
109
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B บุรีรัมย์  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
110
08:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
111
08:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
112
08:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
113
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
114
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
115
10:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - อำนาจเจริญ  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
116
10:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
117
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ข อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
118
10:40
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D อุดรธานี  vs สงขลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
119
13.00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ก ระยอง  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120
14.40
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121
16.30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย ง ชัยภูมิ  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122
17.55
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
124
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ก นครปฐม  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
125
17:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126
17:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ก เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
127
17:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
128
17:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
129
18:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
130
18:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย ข ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
131
18:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
132
18:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย ข ชุมพร  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
133
08:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย 3 ขอนแก่น  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
134
08:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย 4 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 1 สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
136
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 2 นครปฐม  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
137
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 3 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
138
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 4 กระบี่  vs สุโขทัย
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
139
15.00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย 3 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
140
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 4 กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
141
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 3 นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
142
13.35
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
143
13:15
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครปฐม  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
144
13:25
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - นครสวรรค์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
145
13:30
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - กาฬสินธุ์  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
146
14.45
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - กระบี่  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
147
14.45
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - นครสวรรค์  vs ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
148
14.50
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
149
14:20
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ศรีสะเกษ  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
150
14:30
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
151
14:40
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
152
14:55
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - นครปฐม  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
153
15:10
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก - นครสวรรค์  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
154
15:10
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - นครสวรรค์  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
155
15:15
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - สมุทรปราการ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
156
15:25
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - สมุทรปราการ  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
157
15:30
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - นครสวรรค์  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
158
15:45
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - อุบลราชธานี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
159
15:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
160
16:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - นครสวรรค์  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
161
16:15
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
162
16:28
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - ลพบุรี  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
163
16:35
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - ชลบุรี  vs บึงกาฬ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
164
16:48
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - ระยอง  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
165
16:52
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - เชียงราย  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
166
17.00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - น่าน  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
167
17.10
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ร้อยเอ็ด  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
168
17.15
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
169
17.20
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - ราชบุรี  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
170
17.28
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
171
17.36
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - เพชรบูรณ์  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
172
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย
 สะสมคะแนน -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
173
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง
 สะสมคะแนน -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
174
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
 สะสมคะแนน -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
175
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
 สะสมคะแนน -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
176
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
177
10:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ฉะเชิงเทรา
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178
14:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C นครปฐม  vs นครนายก
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D สุรินทร์  vs กระบี่
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
180
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
181
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ก ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
182
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข บุรีรัมย์  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
183
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ข นนทบุรี  vs สระบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
184
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
185
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ก เชียงราย  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
186
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ข ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
187
17:45
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ข สมุทรปราการ  vs เพชรบูรณ์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
188
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
189
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - นนทบุรี  vs กาฬสินธุ์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - บุรีรัมย์  vs ภูเก็ต
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
191
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ง ชัยนาท  vs สงขลา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
192
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ง บุรีรัมย์  vs แม่ฮ่องสอน
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
193
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ก เพชรบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
194
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ก ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
195
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ข เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
196
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ข กรุงเทพมหานคร 2  vs นครราชสีมา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
197
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย ข นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
198
14:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย ข พัทลุง  vs ตาก
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
199
14:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย ค จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
200
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย ค กาญจนบุรี  vs แม่ฮ่องสอน 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
201
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย ค ภูเก็ต  vs เชียงใหม่ 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
202
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย ค นนทบุรี  vs มหาสารคาม
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
203
10:00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - เพชรบุรี  vs จันทบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
204
10:00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
205
12:30
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
206
12:30
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - สระบุรี  vs นครราชสีมา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
207
15:00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - จันทบุรี  vs สงขลา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
208
15:00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - ตรัง  vs ชลบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
209
09:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C พะเยา  vs ตรัง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
210
09:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
211
09:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
212
10:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B สระบุรี  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
213
10:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
214
11:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
215
11:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C สมุทรปราการ  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
216
12:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217
12:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย C สงขลา  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
218
13:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D จันทบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 218 รายการ